วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในตอนที่ปาละกะเสนาทูลความเท็จต่อท้าวพรหมทัต ว่าเจ้าราชบัณฑิต (ก่ำก๋าดำ) และนางจันทะเทวี ยกทัพมาหมายจะมารบเอาเมืองพรหมทัต ขอให้จัดทัพออกไปรบกับเจ้าราชบัณฑิต ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่บริเวณ ฝั่งขวาล่างสุด อ่านได้ความว่า “ป๋าลกะเสนามาสนส่อแล” แปลได้ว่า “ปาละกะเสนาขณะมาหลอกลวงและใส่ความอันเป็นเท็จให้พระเจ้าพรหมทัตฟัง” ส่วนชุดอักษรด้านบน (ช่องสุดท้ายของปราสาท) อ่านได้ความว่า “พญาพรหมตั๊ดฟังกําส่อเสนาแล” แปลได้ว่า “พระเจ้าพรหมทัตฟังคําหลอกลวงและใส่ความของเสนา” 

พระเจ้าพรหมทัตทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน ด้านข้างทอดเครื่องทองน้อยที่มียอดแหลม ตั้งอยู่บนพานทองคำ หรือ “ขันคำ” ในภาษาล้านนา ส่วนปาละกะเสนาแต่งกายแบบที่น่าจะรับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือ ใส่เสื้อคอตั้งแขนยาว ไว้ผมทรงมหาดไทย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels