วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนขบวนทัพเมืองพรมทัต โดยมีปาละกะเสนาเป็นผู้นำทัพออกจากเมืองพรหมทัต หมายจะไปรบกับเจ้าราชบัณฑิต (ก่ำก๋าดำ) ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่บริเวณด้านซ้ายบน อ่านได้ความว่า “ป๋าลกะเสนาฮู้ว่าเจ้าก๋าดํามาตั้งอยู่เหนือเวียง มันก็เอาริปนออกไปว่าจักไปฆ่าเจ้าก๋าดําแล” แปลได้ว่า “ปาลกะเสนารู้ว่าเจ้ากาดํามาตั้งกองทัพอยู่ด้านเหนือกําแพงเมืองมันก็เอารี้พลออกไปหมายจะไปฆ่าเจ้ากาดำ” ส่วนยชุดอักษรบริเวณด้านบนซ้าย (หน้าสุดของกองทหาร) อ่านได้ความว่า “ปาละกะเสนา” 

ส่วนปาละกะเสนาแต่งกายแบบที่น่าจะรับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือ ใส่เสื้อคอตั้งแขน นุ่งผ้าที่มีลวดลายผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ส่วนเหล่าเสนาเเละทหารสวมเสื้อคอตั้งแขนยาว นุ่งผ้าที่มีลวดลายผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “ เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน ไว้ผมทรงมหาดไทยและไม่สวมรองเท้า เหล่าเสนาและทหารบางนายสวมหมวกแบบชาวตะวันตก ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ ในมือถือปืนคาบศิลา บางนายถือหอก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels