วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนในตอนที่ท้าวจิตตราชและนางสิงคีรับสั่งให้ขับไล่นางจันทะเทวีกับโอรสออกไปให้พ้นอาณาจักรเสีย โดยให้เหล่าเสนาจับมัดติดกับแพและลอยน้ําไป ครั้นนั้นแพลอยวนผ่านวังน้ําวนอันไหลเชี่ยว จึงทำให้แพแตก แม่ลูกต่างพลัดไปตามกระเเสน้ำคนละแห่ง นางจันทะเทวี ถูกน้ําพัดพาไปติดที่ชายฝั่งเมืองมิถิลา ต่อมาได้ไปอาศัยอยู่กับย่าเฒ่าที่บริเวณชานเมืองมิถิลา ส่วนก่ำก๋าดำ พัดไปติดไปที่บริเวณอุทยานดอกไม้เมืองพาราณสี บริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่บริเวณด้านล่างสุด (ฝั่งขวากลางแม่น้ำ) อ่านได้ความว่า “นางจั๋นต๊ะ” แปลได้ว่า “นางจันทะเทวี” และชุดอักษรบริเวณฝั่งซ้าย (ในน้ำ) อ่านได้ความว่า “เจ้าก๋าดำหรือก่ำก๋าดำ” 

นางจันทะเทวีแต่งกายแบบหญิงไทยวนในล้านนา คือเปลือยอก นุ่งซิ่นตีนจก คือซิ่นต๋าที่ต่อด้วยตีนจกคำ ซึ่งเป็นที่นิยมของหญิงในราชสำนักชาวไทยวนในล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading