วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนก่ำก๋าดำ เป็นเรื่องราวในตอนที่ก่ำก๋าดำเข้าป่าเหนือเมืองพาราณสี เพื่อมาอ้อนวอนต่อพระอินทร์ พระพรหม พระวิสสุกรรม และเหล่าเทวดา นางฟ้า ฯลฯ ให้มาช่วยสร้างบ้าน สร้างเมืองให้ บริเวณด้านขวาส่วนบนของภาพมีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าก๋าดํามาวอนอินทร์วอนพรหมแล” แปลได้ความว่า “เจ้ากาดํามาอ้อนวอนพระอินทร์พระพรหม” และบริเวณด้านล่างขวามือ อ่านได้ความว่า “อินทร์พรหมตังหลายลงมาเนรเม็ต เป๋นผาสาทหื้อเจ้าก๋าดําอยู่เหนือเมืองปาราณสีวันนั้นแม่นหนี้แลนายเหย” แปลได้ความว่า “พระอินทร์และพระพรหมลงมาเนรมิตเป็นปราสาทให้ก่ำก๋าดําประทับอยู่เหนือเมืองพาราณสีเมื่อวันนั้น” และภาพเขียนบริเวณด้านซ้ายเป็นภาพพญาครุฑ บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พญาครุฑ” ก่ำก๋าดำแต่งกายคล้ายคลึงกับชายชาวกรุงเทพ คือ สวมเสื้อผ้าพื้นเรียบคอตั้งแขนยาว นุ่งโจงกระเบนมีลวดลาย ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading