วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมทิศตะวันตกบริเวณแถวบนช่องที่ 3 เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าแสงเมือง พระเจ้ากิญจา และพระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง นำขบวนทัพตั้งประชิดข้างเมืองผาเงา กลางภาพเขียนภาพเหล่ากษัตริย์ทั้ง 3 ประทับนั่งท่ามกลางกองทหารบริเวณด้านหน้ากำแพงเมืองผาเงา ส่วนภาพเขียนบริเวณฝั่งขวา (นอกกำแพงเมือง) เขียนภาพกองทหารและปืนใหญ่สำหรับใช้ในการรบ

ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ (บริเวณเหนือประตูเมืองฝั่งซ้ายมือ) อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองเอาริปนมาตั้งตั้บอยู่ฮิมเมืองผาเงาหนี้แล” แปลได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองยกเอารี้พลมาตั้งกองทัพอยู่ประชิดเมืองผาเงาที่นี้” ส่วนบริเวณกลางภาพ (จากด้านซ้ายไปขวา) อ่านได้ความว่า “พญากิ๋ญจ๋า” แปลได้ว่า “พระเจ้ากิญจา” “แสงเมือง” และ “พญาหงส์ปิมตอง” แปลได้ว่า “พระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง” เเละบริเวณฝั่งขวา (นอกกำแพงเมืองชเหนือกองทหาร) อ่านได้ความว่า “พวกกองทหาร” และบริเวณเหนือปืนใหญ่ อ่านได้ความว่า “นายอะม็อก” แปลได้ว่า “นายปืนใหญ่” 

ภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือน่าจะเป็นขบวนเสด็จของเจ้า แสงเมือง ขณะทรงม้าเดินทัพมาพร้อมกับกองทหาร ซึ่งเป็นภาพต่อจากภาพเขียนจิตรกรรมในช่องที่สอง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels