วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณฝั่งขวาในช่องที่ 3 เขียนภาพกองทหารและทหารปืนใหญ่ ที่มีหลากหลายชนชาติด้วยกัน ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่เหนือกองทหารอ่านได้ความว่า “พวกกองทหาร” และบริเวณเหนือปืนใหญ่ อ่านได้ความว่า “นายอะม็อก” แปลได้ว่า “นายปืนใหญ่” กลุ่มนายทหารที่นั่งอยู่ชิดกำแพงเมืองด้านบนน่าจะเป็นทหารชาวไทยวน มีการแต่งกายแบบชายชาวไทยวนนั้นยุคนั้นคือ สวมเสื้อผ้าสีเรียบคอตั้งแขนยาว  สวมหมวกแบบชาวตะวันตกที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ และไม่สวมรองเท้า ส่วนกลุ่มทหารที่นั่งอยู่ชิดกำแพงเมืองด้านล่าง น่าจะเป็นทหารชาวไทลื้อถือปืน มีการแต่งกายคือ ใส่เสื้อปั้ดของผู้ชายชาวไทลื้อคือ เสื้อที่มีสาปเสื้อเบี่ยงไปด้านข้างลำตัวแขนยาว สวมกางเกงขายาว นำผ้าแถบมาโพกศรีษะ ส่วนด้านขวาจะเป็นทหารปืนใหญ่ที่ในล้านนาเรียกว่า “นายอะม็อก” ที่ดูจากการแต่งกายแล้วน่าจะเป็นชายชาวตะวันตก สังเกตุได้จากการแต่งกายที่เป็นเครื่องแบบทหารสีขาว สวมหมวกแบบทหารชาวตะวันตก ไว้หนวดและเครา และสวมรองเท้าหุ้มส้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading