วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณฝั่งซ้ายมือ เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่นางสาวดีมาอธิษฐานขอพระโอรสที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง 

ภาพจิตรกรรมในบริเวณนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการเขียนในการเริ่มเล่าเรื่องชาดกนอกนิบาต “รัตนแสงเมืองชาดก”

ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ (บริเวณด้านบนเหนือนางสนมกำนัล) อ่านได้ความว่า “นางสาวดีมาอธิษฐานเอาลูกหนี้แล” แปลได้ความว่า “นางสาวดีมาอธิษฐานขอลูกที่นี้” ส่วนอักษรล้านนาบริเวณด้านล่างของนางสนมกำนัลอ่านได้ความว่า  “ท่านอธิษฐานแต่เมืองผาเฮือเถิงเมืองผาเงาแล” แปลได้ความว่า “ท่านทำการอธิษฐานตั้งแต่เมืองผาเรือมาจนถึงเมืองผาเงา” และบริเวณด้านล่างมีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ ซึ่งเลือนลางไปมาก พออ่านได้ความว่า “อันนี้แม่นเจ้าแสงเมืองไปฮบ เมืองผาเงาแล” แปลได้ความว่า “อันนี้คือเจ้าแสงเมืองไปรบเมืองผาเงา”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading