วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-4(กัณฑ์ที่ 10)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมในกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ เล่าเหตุการณ์ตอนที่นางพรหมจารีตามหานางสุริยโยธา เมื่อนางได้พบกับนางสุริยโยธา จึงเล่าความที่ผ่านมาให้นางสุริยโยธาฟัง เเม้นจะติดตามบุรุษผู้พึ่งเคยพบ แต่เจ้าจันทคาธก็มิเคยคิดล่วงเกิน เมื่อสดับได้ดังนั้นนางสุริยโยธา จึงชื่นชมเจ้าจันทคาธเป็นยิ่งนัก กล่าวถึงนางสุริยโยธา นางผู้นี้ร่ำเรียนจนจบไตรเพท เป็นผู้สอนยุทธศิลปะและศัสตราศิลปะ แก่พวกเจ้านายในเมืองปัญจาลนคร 

ครั้นนั้นนางพรหมจารี จึงขอเล่าเรียนยุทธศิลปะและศัสตราศิลปะจากนางสุริยโยธา โดยจะต้องให้ค่าตอบแทนเป็นทองคำพันลิ่มเป็นค่าครู นางจึงขอเจ้าจันทคาธความว่า “ขอท่านจงช่วยสงเคราะห์ทีเถิด” เมื่อเจ้าจันทคาธทรงทราบความดังนั้นแล้ว จึงเอาแก้ววิเสษส่องดู ก็แลเห็นขุมทองแห่งหนึ่งมีประมาณแสนลิ่ม จึงลุกขึ้นไปขุดหยิบเอาทองนั้นมาให้แก่นางพรหมจารี นางจึงรับเอาทองนั้นไปให้นางสุริยโยธาเพื่อเล่าเรียนศิลปวิทยาเป็นระยะเวลาอยู่เดือนหนึ่ง

ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ บริเวณขวามือ (ด้านล่าง)อ่านได้ความว่า “.เจ้าจันทคาดนั่ง” 

และด้านบนอ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาดขุดฆำหื้อนางพรมมจาลีไปเรียนสาด…กับญ่าสู…เญาคา…” 

และอักษรบริเวณชานหน้าบ้าน อ่านได้ความว่า “นางพรมมจาลี” 

ส่วนการแต่งกายของเจ้าจันทคาธ ทรงเครื่องแบบการต่างกายแบบชาวบางกอกในยุคนั้น คือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาวนุ่งโจงกระเบน มีผ้าคาดเอว ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า ส่วนนางพรหมจารีแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือ นำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจกคือซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผ้าซิ่นตีนจกในเมืองน่าน มุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ“วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำหรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000