วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-4(กัณฑ์ที่ 10)1.9

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมเรื่องราวในตอนท้ายของกัณฑ์ที่ 10 และตอนต้นของกัณฑ์ที่ 11 เขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าปราสาทพระเจ้าธรรมขันตี ขณะส่งคณะฑูตมาสู่ขอนางพรหมจารีครั้งที่ 1 และ2ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด เริ่มตั้งแต่บริเวณรั้วด้านนอก มีข้อความเขียนเป็นอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “นางพรมมจาลีไปเมิงอณุราช..ม..กิ..มา..เ…” 

ส่วนบริเวณด้านในกำแพงของปราสาท  อ่านได้ความว่า “พระยากาวีรทะใช้เสนามาขอเอาพรมมจาลีหนี้แล…” 

บริเวณบนลานหน้าปราสาท อ่านได้ความว่า “พุ…วาแทวาต” 

บนปราสาทด้านหน้า อ่านได้ความว่า “พระเจ้าธรรมขันตี” 

บริเวณกลางปราสาท อ่านได้ความว่า “จันท…เอาพรหมจาลี..พระยากิตติหนี้แล..” 

และฝั่งขวามือด้านในปราสาท อ่านได้ความว่า “นางพรหมจาลี” 

ส่วนรูปแบบการแต่งกายของพระเจ้าธรรมขันตีและเจ้าจันทคาธ ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลา คือ กางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง มีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง นุ่งโจงทับ ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสนับเพลา 

ส่วนพระมเหษีและพระนางพรหมจารีแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือ เปลือยอก นำผ้าแถบสีเรียบมาคล้องไหล่ห้อยชายไปด้านหลัง ใส่สร้อยสังวาลย์ทองคำฝังทับทิมไขว้ที่อกห้อยชายสังวาลย์ไปด้านหลัง สวมกำไลทองคำฝังทับทิมทั้งสองแขน นุ่งซิ่นตีนจกคือซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผ้าซิ่นตีนจกในเมืองน่าน มุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำหรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป 

ส่วนอมาตย์และคณะฑูตที่มาจากนครเวสาลี แต่งกายในรูปแบบที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ คือ สวมเสื้อแขนยาวนุ่งโจงกระเบนผ้าลายดอก ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000