วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-4(กัณฑ์ที่ 10)1.10

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมส่วนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ ถูกข้ามมาเขียนไว้ในผนังระหว่างช่องหน้าต่างที่ 6 และ 7 เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งสองข้างของปราสาท พระญาธรรมขันตี แห่งเมืองอนุราธบุรี โดยภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือของปราสาทมีเรื่องราวซ้อนกันอยู่ 2 กัณฑ์ คือ เรื่องราวในตอนท้ายของกัณฑ์ที่ 10 และตอนต้นของกัณฑ์ที่ 11 ส่วนภาพเขียนบริเวณฝั่งขวาของปราสาทเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในกัณฑ์ที่ 11 เหตุการณ์ที่เกิดในฝั่งซ้ายที่มีทั้งกัณฑ์ที่ 10 และกัณฑ์ที่ 11 โดยมีเรื่องราวดังนี้

  1. เรื่องราวในตอนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ เป็นตอนที่พระญากาวินทะ ส่งฑูตมาสู่ขอพระนางพรหมจารีจากพระญาธรรมขันตี โดยเรื่องราวในตอนนี้มีอยู่ว่า มีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่ากาวินทะ เสด็จดำรงราชย์อยู่ในพระนครเวสาลี ท้าวเธอมีเดชอำนาจมาก ทรงรอบรู้ศิลปะทั้งปวง มีพลพาหนะมากมาย พระมเหสีของพระองค์สิ้นพระชนม์ ต่อมาทรงทราบว่าพระนางพรหมจารีมีพระรูปสิริงดงามก็มีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ ให้จัดช้าง ม้า ทาสี ทาสา โคผู้ แก้วคู่ควรเมือง ทองแสนลิ่ม มอบให้ราชทูตนำมาพร้อมราชสาส์น ส่งไปถวายพระญาธรรมขันตี เพื่อทูลขอพระราชธิดา พระนางพรหมจารีจากพระญาธรรมขันตี แต่พระญาธรรมขันตีได้แจ้งไปว่าได้ยกพระนางพรหมจารีให้แก่พระญาสุทัสสนจักรไปแล้ว ราชฑูตจึงขอลากลับ แต่เป็นขณะเดียวกันที่พระนางพรหมจารีกลับมาพร้อมเจ้าจันทคาธ พระนางพรหมจารีได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระชนกชนนีฟัง นำความปลาบปลื้มแก่พระญาธรรมขันตีเป็นยิ่งนัก จึงได้ยกพระนางพรหมจารีให้แก่เจ้าจันทคาธ เเละให้ครองเมืองอนุราธบุรี เเละทรงมอบราชสมบัติแล้วทรงยกปฐวีกัปปเภทธนู ปฐวีวิชัยพระขรรค์ และช้างอาวุธวิชัย ความทั้งหมดของพระนางพรหมจารีนี้ได้ทราบถึงคณะฑูตและได้กลับไปรายงานต่อพระญากาวินทะ จบกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ 
  2. เรื่องราวในตอนต้นของกัณฑ์ที่ 11 กาวินทราชยุทธกัณฑ์ เป็นเหตุการณ์ที่พระญากาวินทะส่งคณะฑูตมาสู่ขอ พระนางพรหมจารีจากพระญาธรรมขันตีครั้งที่สอง โดยเรื่องราวในตอนนี้มีอยู่ว่า  พระญากาวินทะได้ส่งคณะฑูตกลับไปยังเมืองอนุราธบุรี เพื่อขอพระนางพรหมจารีอีกรอบ ครั้นเมื่อคณะฑูตไปถึงเมืองอนุราธบุรี ได้เข้าไปทำการสู่ขอพระนางพรหมจารีต่อพระญาธรรมขันติอีกครั้ง ความทราบถึงพระนางพรหมจารีจึงได้ออกมาแจ้งต่อคณะฑูตว่าคนที่เหมาะจะเป็นพระสวามีของพระนางคือเจ้าจันทคาธที่ช่วยเหลือพระนางยามตกทุกข์ได้ยากเพียงผู้เดียว หามีบุรุษใดเสมอเหมือน คณะฑูตจึงได้ลากลับไป เเล้วจึงนำความไปทูลต่อพระญากาวินทะ ครั้นได้ยินดังนั้นจึงบันดาลโทสะ หมายจึงเเต่งทัพไปตีเมืองเมืองอนุราธบุรี เหตุดังกล่าวจึงเป็นมูลเหตุของสงครามระหว่างพระญากาวินทะกับพระนางพรหมจารีในกาลต่อมา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels