วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 1-2-3(กัณฑ์ที่ 9)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเหตุการณ์ในกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ เขียนภาพตอนที่เจ้าจันทคาธพานางทั้ง 3 หนีผีเย็นขึ้นไปบนต้นไม้ โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า “เจ้าจันทคาธเห็นดังนั้น จึงให้นางทั้งสามเกาะตนไว้แล้วเหาะขึ้นบนยอดไม้ พวกคนป่าช่วยกันโค่นต้นไม้ลงจันทคาธก็เหาะไปยังต้นอื่นต่อไป พวกเหล่านั้นก็ตามไปโค่นเสียอีก โดยทำนองนี้ต้นไม้ถูกโค่นตั้ง 7 แสนต้นจันทคาธพานางทั้งสามเหาะเรื่อยไปประมาณหนทาง 5 โยชน์ ก็ลงมาบริโภคอาหารอยู่หลับนอน รุ่งเช้าเดินทางต่อไปอีก”ภาพเขียนบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “..เจ้าจันทคาดมาจวบใส่เย็นหนี้แล…”(เย็น คือคนป่า หรือ ผีปีศาจตามความเชื่อในล้านนา) และภาพเขียนฝั่งขวามือบริเวณต้นไม้ มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ 4 ส่วน คือ (1.ชุดอักษรชุดบน ) อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาธเอานางทั้ง 3 ขึ้นต้นแคฝอย ต้นหมายเมืองของอสูรพิภพ..ผีเย็นมาปำหนี้แล” และ (2. ชุดอักษรชุดล่าง) อ่านได้ความว่า “คำขึด..สูงใบ้สูงง้าวพู้น” และ (3. ชุดอัษรบริเวณด้านขวา) อ่านได้ความว่า “เอาหื้อได้” และ (4. ชุดอักษรด้านซ้ายของต้นไม้) อ่านได้ความว่า “ไพเถิมเล่า”(เถิมคือโตรกผาที่ยาวแคบ) 

ส่วนการแต่งกายของเจ้าจันทคาธ ทรงเครื่องแบบชาวบางกอก คือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาวนุ่งโจงกระเบน มีผ้าคาดเอว ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า ส่วนธิดาเศรษฐีทั้ง 3 แต่งกายแบบหญิงในล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจก (คือซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น) ไว้ผมแบบมุ่นมวย เรียกว่าเกล้าแบบ “ตั้งเกล้า” หรือ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ  เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000