วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 1 (กัณฑ์ที่ 1(1.5))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายมือสุดของผนังฝั่งทิศใต้ เขียนภาพหญิงชาวเมืองน่านขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริง หญิงในภาพแต่งกายแบบหญิงในเมืองน่านสมัยนั้น คือ เปลือยอกมีผ้าแถบลายดอกมาคล้องไหล่ห้อยชายไปด้านหลัง สวมผ้าซิ่น ซึ่งน่าจะเป็นผ้าซิ่นเชียงแสน หรือ “ซิ่นเชียงแสน” คือ ผ้าซิ่นแบบรูปแบบหนึ่งของเมืองน่าน คือ เป็นซิ่นที่มีลายในแนวขวางลำตัว มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายกับ “ซิ่นต๋า” ของหญิงชาวไทยวนในล้านนา โดยที่ซิ่นเชียงแสนส่วนมากจะมีพื้นเป็นสีแดงครั่งหรือ สีแดงเข้ม และมีเส้นขวางลำตัวที่มีทั้งแถบเส้นและกลุ่มเส้นสลับกันไปเป็นสีคราม หรือ สีน้ำเงิน มักนิยมสวมใส่ไปทำไร่ทำนา ซึ่งเป็นผ้าซิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น นับเป็นผ้าซิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างหนึ่งของเมืองน่าน ส่วนบนศรีษะมีการไว้ผมยาว โดยทำผมมุ่นมวยที่เรียกว่า “ตั้งเกล้า” ไว้กลางศีรษะ 

หญิงในภาพลักษณะกำลังสูบบุหรี่ คือ ไว้เล็บยาวในมือคีบ “บุหรี่ขี้โย” หรือ “ปูลีขี้โย” ซึ่งเป็นบุหรี่ที่ทำจากใบตองกล้วย ด้านในมวนด้วยยาสูบ มีขนาดใหญ่ประมาณเท่าหัวแม่มือยาวเกือบคืบ นิยมสูบทั่วไปทั้งชายหญิงในล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading