วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 4 ตอนต้น(1.0))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือช่องที่ 7 เป็นผนังช่องสุดท้าย 

ภาพเขียนบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 6 และบริเวณด้านบนของผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 6 และ 5 เขียนภาพเหตุการณ์ในกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ เขียนเล่าเรื่องของพระนางสุชาตดึงสา พระราชกุมารีของกษัตริย์ธรรมสุชาต แห่งเมืองกาสี ครั้นเมื่อเจริญวัย มีพระชนม์ได้ 16 ชันษา ทรงมีพระรูปโฉมงดงาท ปานประหนึ่งว่าเป็นนางเทพอัปสร 

ลำดับเหตุการณ์ของภาพเขียนจิตรกรรมในช่องนี้ ช่างเขียนเริ่มเขียนเล่าเรื่องเป็นช่องสุดท้าย ในบริเวณมุมบนขวาสุดของผนังฝั่งทิศเหนือ และเขียนข้ามไปยังผนังฝั่งทิศตะวันออก โดยเขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนหนึ่ง ความว่า “วันหนึ่งเหล่านายอุยยานบาลได้นำดอกไม้ และผลไม้ต่างๆเข้าไปถวายพระราชกุมารี จึงทำให้พระนางใคร่จะทอดพระเนตรพระราชอุทยาน ครั้นรุ่งเช้าก็เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นอันมาก บ่ายพระพักตร์สู่พระราชอุทยาน พอพระราชธิดาเสด็จเข้าไปยังอุทยาน ทรงเดินเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่ง มีงูเห่าดำตัวหนึ่งพุ่งเข้ากัดพระราชกุมารีจนล้มลง และสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา ยังความโศกสลดมาสู่กษัตริย์ธรรมสุชาตผู้เป็นพระราชบิดายิ่งนัก 

ครั้งจึงโปรดให้เชิญพระศพกุมารีเข้าพระโกศ แล้วตรัสสั่งคุตตะอำมาตย์ ผู้เป็นมหาเสนาว่า “ท่านจงสั่งให้ราชบุรุษตีกลองร้องป่าวให้ชาวเมืองโกนผมทั่วๆกัน”  ความทราบแก่ชาวเมืองแล้วนั้น จึงพากันโกนผม เพื่อเป็นการไว้ทุกข์แก่พระราชกุมารี”

ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านล่างสุดของผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 5 และ 6 เขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ 

เขียนภาพกองเรือ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกองเรือของนายสำเภา ชื่อโคษฐะ ขณะพาจันทคาธไปยังเมืองเมืองอินทปัตถ์ เพื่อไปรักษาพระนางเทวธิสังกา พระราชธิดาของพระเจ้าพระพรหมจักรพรรดิ แห่งเมืองอินทปัตถ์ ซึ่งเรื่องราวจะเขียนเล่าเรื่องราวของกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ ในจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศตะวันออก 

จะเห็นได้ว่าในภาพบริเวณนี้มีการเขียนภาพชาวต่างชาติไว้ เช่น ภาพเขียนทหาร มีทั้งชาวไทยภาคกลาง และชาวจีน เป็นต้น

ทั้งนี้อาจจะเป็นเทคนิคของช่างเขียน ที่ต้องการเชื่อมโยงจิตรกรรมที่อยู่ในต่างผนัง ให้ต่อเนื่องกัน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading