วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 2 (กัณฑ์ที่ 2(1.0))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ทิศเหนือช่องที่ 2 (ยาจุนกัณฑ์)

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในส่วนนี้อยู่บริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 2 เขียนเล่าเรื่องครั้นเมื่อวันเยาว์ของสุริยคาธเเละจันทคาธ กล่าวคือ เมื่อครั้นสุริยคาธมีอายุได้ 12 ขวบ ส่วนจันทคาธอายุได้ 5 ขวบ เป็นช่วงที่ชาวเมืองจัมปากนคร ลำบาก แร้นแค้น ต่างพากันอดอยาก บ้างก็ล้มตายไป กระนั้นบิดามารดาของสุริยคาธและจันทคาธ ก็ประทังชีพด้วยการเข้าป่าหาเผือกมันและผลไม้ต่างๆมาเลี้ยงลูกทั้งสอง ครั้นเมื่อนานวันเผือกมันและผลไม้ก็หายากขึ้น บางครั้งก็ได้ บางครั้งก็ไม่ได้  จึงเป็นเหตุให้สุริยคาธและจันทคาธต้องไปขออาหารจากชาวบ้านเพื่อประทังชีวิตอยู่บ่อยครั้ง 

มาวันหนึ่งสุริยคาธพาน้องชายไปเที่ยวเล่นณเเม่น้ำแห่งหนึ่ง เเละจับปูได้ 4 ตัว เมื่อกลับมาถึงบ้าน จึงได้เผาให้จันทคาธกินตัวหนึ่ง ด้วยความหิวของจันทคาธจึงกินหมดทั้ง 4 ตัว ครั้นเมื่อบิดาและมารดากลับมาถึงบ้าน แลเห็นปูที่เหลือเเต่ซากจึงต่อว่าด่าทอสุริยคาธและจันทคาธที่ไม่เก็บปูไว้ให้ตน จึงพากันขับไล่สุริยคาธและจันทคาธออกจากบ้านไป

ภาพจิตรกรรมในช่องนี้ค่อนข้างเลือนลางไปมาก จึงไม่สามารถจับใจความของภาพได้เท่าที่ควร เรื่องราวของภาพเขียนในช่องนี้ น่าจะเริ่มต้นที่มุมซ้ายด้านล่าง บริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 2 เขียนภาพในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธนำไม้ไปเขี่ยรูปู ซึ่งในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับไว้ อ่านได้ความว่า “ชี่(จี่)ปู” แปลได้ว่า “จับปู” 

ถัดมาเขียนเล่าเรื่องกลับไปบริเวณด้านบนของภาพ เขียนเล่าเรื่องในตอนที่บิดาเเละมารดาของสุริยคาธและจันทคาธ กำลังเดินกลับมายังเรือน บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้ว่าความว่า “กาน” แปลได้ว่า “ไม้คาน” ถัดมาบริเวณณกลางภาพเขียนภาพเรือน มีลักษณะเป็นเรือนกาแลยกพื้น ภายในเรือนเขียนภาพบิดาเเละมารดา ขณะกำลังด่าทอสุริยคาธและจันทคาธ เเละบริเวณด้านหน้าเรือนเขียนภาพสุริยคาธและจันทคาธ ในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธ กินปูจนหมด อันเป็นเหตุที่ทั้งสองถูกขับไล่ออกจากเรือนไป 

ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณด้านขวา เขียนภาพเหตุการณ์ในตอนที่สุริยคาธแบกจันทคาธขึ้นหลังออกเรือนภายหลังจากบิดามารดาของตนไล่ให้ออกไปจากเรือน บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “สุริยคาธเจ้านอน…ไปแล” แปลได้ว่า “สุริยคาธไปนอน…ที่นอกเรือนของชาวบ้าน” 

และภาพเขียนบริเวณด้านบน เขียนภาพของสุริยคาธและจันทคาธ ภายหลังจากถูกขับไล่ให้ออกจากเรือนไป จึงพากันไปอาศัยนอนที่นอกเรือนของชาวบ้าน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading