วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.4))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนสุริยคาธและจันทคาธ เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนหนึ่ง ความว่า “ครั้นเวลาล่วงมา ประหนึ่งว่าความคิดของอีกาตัวนั้นเริ่มเปลี่ยน ด้วยมิอยากรับใช้สองกุมารแล้ว วันหนึ่งอีกาบังเอิญได้ยินยักษ์ว่าจะจับมนุษย์มากินเนื้อ จึงออกอุบายล่อยักษ์ให้มาจับสองกุมาร”หลังจากนั้นยักษ์จับสองกุมารกลับไปยังเรือนของตนในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “สุริยคาธ” และอักษรล้านนาบริเวณด้านล่างเขียนว่า “กาเลี้ยงจันทคาธ” การแต่งกายของสุริยคาธ คือสวมเสื้อ นุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน ส่วนยักษ์แต่งกายในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากทางภาคกลาง คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก สวมเสื้อแขนยาว นุ่งสนับเพลา คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง มีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครงนุ่งโจงทับ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000