วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.6))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 3 เขียนเรื่องราวของยักษ์ตนหนึ่งกำลังไล่จับสุริยคาธและจันทคาธ 

ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ญักมาได้กุมมานทัง 2 หนี้แล” แปลได้ว่า “ยักษ์มาไล่จับสุริยคาธและจันทคาธไปได้” 

ภาพเขียนบริเวณด้านล่าง เป็นภาพยักษ์กำลังไล่จับสุริยคาธและจันทคาธ ที่บริเวณริมสระใหญ่แห่งหนึ่ง ในสระนั้นมีของที่เกิดเองแปลกประหลาดอยู่หลายอย่าง คือ ลูกกระจับโตเท่าศีรษะของกระบือ  ดอกบัวเท่ากงเกวียน ฝักบัวเท่าจักรเกวียน เง่าบัวเท่า​ครกตำข้าว รากบัวเท่างอนไถ และมีกุมภัณฑ์กับยักษ์เป็นอันมากอยู่รักษาสระแห่งนี้ อีกทั้งเต่าปลาก็มีมาก ตามริมสระนั้นมีต้นไม้ที่มีดอกและผลดูตระการตา ทั้งของที่บริโภคได้ตามฤดูกาลก็มีมาก 

ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านบนของภาพ เขียนภาพยักษ์จับสองกุมารกลับไปยังที่พักของตน 

การแต่งกายของสองกุมาร คือไม่สวมเสื้อ สุริยคาธนุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน 

ส่วนยักษ์ในภาพแต่งกายด้วยเครื่องเเต่งกายที่รับอิทธิพลจากทางภาคกลางได้ชัดเจน คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนกสวมเสื้อแขนยาว นุ่งสนับเพลา คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้า หรือ ชายไหวระหว่างชายแครงนุ่งโจงทับ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading