วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 3(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 1)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณฝั่งซ้ายมือทิศเหนือ ช่องที่ 3 เขียนเรื่องราวในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธไปตามหาบิดาและมารดาในตลาด ​ที่ท่าเรือนั้นมีตลาดแม่ค้าทั้งหลายขายเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเงินเครื่องทองมาก ขายเครื่องบริโภคผลไม้ดอกไม้บ้าง ครั้งนั้นพระพี่น้องทั้งสองนั่งอยู่บนเรือคอยดูมารดาบิดา และคนที่คุ้นเคย เหล่าแม่ค้าได้เห็นพระพี่น้องทั้งสองก็เกิดความรักจึงพูดกันว่า ดูพ่อค้าหนุ่มสองคนนั้นแล้วชี้มือและบุ้ยปากให้เพื่อนกันดู ฝ่ายมารดาบิดาผู้ตกยากของพี่น้องทั้งสองได้นำผลไม้เผือกมันเป็นต้นไปตั้งขายที่ตลาด พระสุริยคาธทรงจำได้ จึงตรัสบอกจันทคาธว่า พ่อจันทคาธ ตายายสองคนนั้นเป็นมารดาบิดาของเรา แต่เจ้าอย่าพูดกับท่าน เพราะมารดาของเราเป็นคนปากกล้า เห็นเราแล้วจักโกรธด่าว่าเพิดเพ้ย เราจักได้ความละอาย ครั้นตรัสแล้วทรงนิ่งอยู่ กลางภาพบริเวณนี้เน่าจะเป็นภาพของสุริยคาธและจันทคาธเดินลงมาในตลาดโดยมีร่มกางกั้น และการแต่งกายยังแตกต่างจากผู้คนในบริเวณนั้น เพราะการแต่งกายของสองกุมารคือ ใส่เสื้อแขนยาวปักด้วยดิ้นทองสวมโจงกระเบนแบบทางกรุงเทพ ตัดผมสั้น ส่วนชายที่เหลือแต่งกายแบบชายชาวพื้นเมืองในแถบนี้คือแต่งกายแบบชายไทในล้านนาคือ สวมเสื้อผ้าพื้นสีเรียบแขนยาว นุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ“นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่าที่มีลวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ ตัดผมสั้นที่น่าจะเป็นทรงมหาดไทย และชายบางคนมีการไว้หนวดที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ ไม่สวมรองเท้า ในบริเวณฝั่งขวาของบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ผ่อเอาเตอะ..” “จันทคราส” และ “..สาวใหญ่..”

   ส่วนฝั่งซ้ายมือของบริเวณนี้เป็นภาพหญิงสาวที่เดินมาตลาด มีการแต่งกายคือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นป้องเป็นรูปแบบของผ้าซิ่นเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น เกล้าผมแบบต่างๆที่เรียกว่า”เกล้าวิดว้อง”และ ”ตั้งเกล้า” เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไปและไม่สวมรองเท้า ในบริเวณฝั่งขวาของบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ไปกาด” และ “..อันน..ป..ง..บาน..”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000