วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.11

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหล่าพนักงานวงมโหรีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประโคมเพลงในขณะป้อนทิพยโอสถเครื่องดนตรีประกอบวงมโหรีในภาพนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น บริเวณด้านหน้าขวา คือ ฆ้องวง ถัดไปด้านซ้ายเป็นระนาด ตรงกลางภาพ คือ กลองทัด ด้านขวาบน คือ ซอ และซ้ายบน คือ พิณ ที่ในเมืองน่านเรียกว่า “ปิน” หรือ “ซึง” ในภาษาล้านนา พิณแบบนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่พบได้เฉพาะเมืองน่านเท่านั้น และเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในหมู่ชาวไทยวนและไทลื้อในเมืองน่าน 

เหล่าพนักงานวงมโหรีสวมเครื่องแต่งกายแบบชาวบางกอกในยุคนั้น คือ สวมเสื้อผ้าสีเรียบคอตั้งแขนยาวนุ่งโจงกระเบนไว้ผมทรงมหาดไทย ยกเว้นชายที่ตีกลองนั้นเปลือยด้านบน นุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าที่มีลวดลาย ไว้ทรงผมที่เรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะ คือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels