วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพเต็ม) ของฝาผนังช่องที่ 5 บริเวณระหว่างประตูทางออกวิหาร กับหน้าต่างช่องที่ 4 เขียนภาพปราสาทของพระเจ้ากรุงกาสี โดยภาพเขียนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนปราสาท แบ่งออกเป็นสองตอน คือ ส่วนแรกเป็นภาพเขียนบริเวณฝั่งขวามือของปราสาท เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่อุกัษฐะเศรษฐี เข้ากราบทูลพระเจ้าธรรมสุตะ ความตอนหนึ่งว่า “บุตรของข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าสุริยคาธ รู้จักโอสถทิพย์ที่ทำให้กลับมีชีวิตได้ สามารถเยียวยาคนตายแล้ว ประมาณเดือนหนึ่งให้มีชีวิตขึ้นได้” เมื่อกษัตริย์สดับฟังดังนั้น จึงทรงพระโสมนัสยิ่ง แล้วทรงตรัสไปความ่ว่า “ถ้าสามารถเยียวยาธิดาของเราได้ เราจักยกราชสมบัติให้” 

ส่วนที่สองเป็นภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือของปราสาท เขียนภาพจิตรกรรมในกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ เขียนเหตุการณ์ในตอนที่สุริยคาธรักษานางสุชาตดึงสาที่สิ้นพระชนม์ไปด้วยทิพยโอสถ ดังเนื้อเรื่องตอนหนึ่งความว่า “จัดให้พนักงานเบ็ญจางคดนตรีมา ณ ที่นี้และโปรดให้กั้นพระวิสูตรพระศพของพระราชธิดา ในเวลาข้าพระพุทธเจ้ากรอกพระโอสถจะเคาะกระดานให้อาณัติสัญญา แล้วให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้น” ครั้นนั้นสุริยคาธได้ป้อนทิพยโอสถไป 3 รอบพระนางสุชาตดึงสาก็ฟื้นคืน นำความปิติยินดีแก่พระราชาและชาวเมืองกาสีเป็นอย่างมาก 

ปราสาทพระเจ้ากรุงกาสีเป็นปราสาทที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา คือ เป็นหลังคาปีกนกลดชั้น มีหน้าแหนบ ช่อฟ้า ปั้นลมหางหงส์ ในรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในล้านนา

ส่วนภาพเขียนบรืเวณด้านล่าง (มุมซ้าย) เป็นภาพเขียนในกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ เขียนเรื่องราวในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธ ลงเรือเพื่อเดินทางไปเยี่ยมบิดามารดา ที่เมืองจัมปากนคร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000