วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 7)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณฝั่งทิศเหนือถึงเหนือประตูทางเข้าพระวิหารของฝาผนังด้านทิศตะวันออก เขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 7 ติรตนลภนกัณฑ์ เป็นเรื่องราวของเจ้าจันทคาธ ภายหลังจากเรืออัปปางเเล้วพลัดกับพระนางเทวธิสังกาผู้เป็นมเหสี ครั้นเมื่อเสด็จขึ้นฝั่งก็ทรงเที่ยวแสวงหาพระมเหสีผู้เป็นที่รัก จึงได้เสด็จไปตามทางเข้าไปสู่ป่าใหญ่ เมื่อดำเนินมาได้สักพักก็มาพบกับครุฑและนาค 2 ตนสู้กัน นาคเป็นฝ่ายพ่ายและถึงแก่ความตายในที่สุด เมื่อเห็นกระนั้นเจ้าจันทคาธจึงเข้าไปช่วยนาคตนนั้นให้ฟื้นจากความ ด้วยการเคี้ยวทิพยโอสถใส่ปากนาค ด้วยฤทธิ์อันวิเศษของทิพยโอสถนาคจึงฟื้นคืนจากความตาย 

เมื่อนาคฟื้นจากความตายแล้วจึงหายเข้าป่าไป และย้อนกลับมาด้วยเพศมานพ และมอบแก้ววิเศษแก่เจ้าจันทคาธ เมื่อใดนำแก้ววิเศษนี้ใส่ปากผู้นั้นจะสามารถเห็นภพภูมิต่างๆ ทั้งนาคโลก มนุษยโลก เทวโลก และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วมานพผู้นั้นจึงลาจากไป

เหตุการณ์ต่อมากล่าวถึงเจ้าจันทคาธออกเดินทางต่อในเส้นทางหนึ่งแลเห็นวิทยาธร 2 ตนกำลังสู้กันบนอากาศ ตนหนึ่งมีชัยอีกตนหนึ่งอัปราชัยและร่วงลงสู่ปฐพี เห็นกระนั้นเจ้าจันทคาธจึงเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยเหลือวิทยาธรผู้นั้นได้ เนื่องจากมีทิพยโอสถไม่เพียงพอ ด้วยจิตอันเมตตากรุณาของเจ้าจันทคาธที่มีต่อวิทยาธรๆ จึงมอบพระขรรค์แก้ว กับเกือกแก้ววิเศษแก่เจ้าจันทคาธ พระขรรค์นี้มีฤทธิ์มากสามารถแสกน้ำที่ดื่มแล้วจะไม่หิว จะมีกำลังดั่งช้างอันเกิดในตระกูลอุโบสถ 7 เชือก นอกจากนี้ยังสามารถตัดศิลา เหล็ก ภูเขาให้ขาดได้ หากภูตผี ปีศาจ ยักษ์ นาค ครุฑ กุมภัณฑ์ เทพดา ประสงค์เข้าทำอันตรายใดๆ ให้แกว่งพระขรรค์เล่มนี้ เหล่าผู้ประสงค์ร้ายจักพ่ายต่อฤทธานุภาพนั้นจักพลันหนี

ส่วนเกือกแก้ว สามารถเหาะเหินเดินอากาศ แม้เเต่บนบนน้ำได้ เมื่อวิทยาธรผู้นั่นกล่าวดังนี้แก่เจ้าจันทคาธ ก็พลันสิ้นลมไปในเวลาต่อมา เรื่องราวในภาพนี้จบกัณฑ์ที่ 7 ติรตนลภนกัณฑ์ บริเวณเหนือประตูทางเข้าพระวิหาร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels