วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(พระพุทธเจ้า)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณด้านบนสุดของผนังทิศตะวันออก จิตรกรรมฝาผนังทิศนี้เป็นฝาผนังที่มีความสูงคล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ ช่างเขียนแบ่งส่วนของจิตรกรรมในทิศนี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ เขียนเริ่มที่ด้านบนสุด เขียนภาพขนาดใหญ่เท่าตัวคน เขียนเรื่องราวตอนพระอินทร์ดีดพิณ 3 สาย เพื่อเตือนใจให้พระสมณสิทธัตถะได้เห็นแนวทางในการรู้เเจ้ง อันว่าพิณสายแรกนั้นหย่อนเกินไป เสียงจึงไม่ไพเราะ สายที่ 2 ก็ตึงเกินไป พอดีดก็ขาดเสีย สายที่ 3 ระดับเสียงพอเหมาะพอดี มีความไพเราะ กระนั้นพระสมณสิทธัตถะจึงเห็นความพอดี เป็นแนวทางสายกลาง สู่หนทางในการตรัสรู้ในกาลต่อมา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดของทั้งฝาผนัง วัดขอบด้านล่างถึงด้านบน ขนาด 823 x360 เซนติเมตร
DIGITAL SIZE:
000