วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 14)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 14 อุตตมธานีกัณฑ์ เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระนางอุตตมธานีให้กำเนิดพระโอรส หลังจากได้อภิเษกกับพระญาจันทคาธได้ 3 ปี 

ภาพเขียนปราสาทเมืองอณูปมนครในภาพนั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดในล้านนาที่รับเอาอิทธิพลจากทางกรุงเทพ เเล้วนำมาผสมผสานกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ส่วนของหลังคามีลักษณะเป็นหลังคาทรงปีกนกลดสองชั้น โดยตรงกลางหลังคาเป็นทรงสูงสามชั้นมียอดแหลม มุงด้วยกระเบื้องสี ช่อฟ้าเป็นแบบหัวนาคแบบทางกรุงเทพ หน้าแหนบ หรือ หน้าบันแกะสลักลวดลายพันธ์พฤกษา ด้านข้างทั้งสองฝั่งเป็นอาคารทรงโถงมีพระวิสูตรกางกั้น ภายในประดับด้วยโคมแก้ว ซึ่งน่าจะเป็นของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels