วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 14)1.7

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมเล่าเรื่องเหตุการณ์ในตอนที่พระนางอุตตมธานีประสูติพระโอรส อันเกิดแก่พระเจ้าจันทคาธ ความว่า “เมื่อพระเจ้าจันทคาธได้พระนางอุตตมธานี อยู่ร่วมกับพระเจ้าจันทคาธมาได้ 3 ปีก็ตั้งครรภ์ พระเจ้าจันทคาธส่องแก้วทิพยเนตรดูก็ทรงทราบว่าพระโอรสมีฤทธิ์มาก จึงทรงเตือนพระเทวีว่า จงรักษาครรภ์ไว้ เพราะบุตรในครรภ์มีฤทธานุภาพมาก” ภาพเขียนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการคลอดลูกแบบโบราณในอดีต คือการให้ผู้คลอดบุตรอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน มือโหนเชือก หรือ ผ้า เพื่อช่วยในการเบ่งลูกในขณะคลอด มีการนำผ้ามากางกั้นไว้ 

ส่วนรูปแบบการแต่งกายของเหล่านางกำนัล คือ เปลือยอก นำผ้าแถบสีเรียบมาคล้องไหล่ห้อยชายไปด้านหลัง นุ่งซิ่นตีนจก คือ ซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น ไว้ผมมุ่นมวย เรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” และ “ตั้งเกล้า” ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยเงิน เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000