วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.10

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนในส่วนด้านล่างสุด ภาพในส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนท้ายสุดของ กัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์ และตอนต้นของกัณฑ์ที่ 14 อุตตมธานีกัณฑ์ เป็นเรื่องราวในตอนที่พระญาสุทัสสนจักรส่งกองเรือไปสู่ขอพระนางอุตตมธานี ที่เมืองคันธารรัฐ ครั้นนั้นเหล่าอำมาตย์ของพระญาสุทัสสนจักรเที่ยวไปเกือบทุกทิศ ก็ไม่ได้เห็นหรือได้ยินข่าวของพระนางอุตตมธานี จึงดำเนินต่อไปทางทิศทักษิณ จึงได้ยินพระเกียรติคุณของพระนางอุตตมธานี จึงได้นำความมากราบทูลพระราชาของตน พระญาสุทัสสนจักรได้สดับดังนั้นก็ปลื้มพระหฤทัย จัดเครื่องราชบรรณาการต่าง ๆ ประกอบด้วย ช้าง ม้า โค รถอย่างละ 100 ทองพันลิ่ม แก้วหาค่ามิได้อีก 100 บรรทุกลงในเรือ 100 ลำ กับราชทูตอีก 8 นาย แล้วรับสั่งไว้ว่า หากนางสมบูรณ์ด้วยลักษณะกลิ่นหอมจริงดังว่า จงถวายเครื่องบรรณาการเหล่านี้ แล้วนำนางแก้วนั้นมา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels