วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.11

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณมุมขวาสุด (ด้านล่างข้างหน้าต่าง) เขียนภาพหญิงชาวเมืองน่านขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนไว้ทั้งสองด้านของผนังด้านทิศตะวันออกนี้ ซึ่งภาพเขียนที่อยู่สุดผนังฝั่งด้านใต้ของฝาผนังทิศตะวันออกนี้ลบเลือนไปเกือบหมด ส่วนในฝั่งด้านเหนือนี้ภาพเขียนลบเลือนไปพอสมควร แต่ก็ยังคงเห็นรายละเอียดตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไป 

หญิงในภาพน่าจะเป็นหญิงชาวเมืองน่าน ลักษณะกำลังเกล้าผมที่เรียกันว่าเกล้าผมแบบ “วิดว้อง” ที่หูใส่ “ลานหู” ไว้ มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆคล้ายใบลาน ทำจากแผ่นเงิน หรือ ทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป เเละสวมกำไลทองคำข้างละ 2 วง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading