วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณตอนกลางของฝาผนังทิศตะวันออก ถัดลงมาจากภาพเขียนพระอินทร์ เขียนเรื่องราวของกัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์ เล่าถึงตอนที่เจ้าจันทคาธออกตามหานางเทวธิสังกาผู้เป็นชายา ขณะนั้นนางได้ออกบวชเป็นชี พักอาศัยอยู่กับนางปริสุทธิ เหตุที่ต้องบวชชีก็เพื่อหนีจากพระเจ้าสุทัสสนจักรที่หมายจะรับเป็นชายา ครั้นนั้นเจ้าจันทคาธเหาะบนอากศด้วยของวิเศษที่ได้รับจากวิทยาธร จนมาพบนางเทวธิสังกาและได้สึกจากชีออกมา ความทราบถึงพระเจ้าสุทัสสนจักรจึงได้เรียกยายปริสุทธิมาสอบถามจึงได้ความว่า จันทคาธและนางเทวธิสังกาเป็นสามีภรรยากัน พระเจ้าสุทัสสนจักรจึงให้ยายปริสุทธิจงหาช้างม้าโคอย่างละ 100 และทองพันลิ่มแก้วพันดวงมาให้เรา แล้วยายจักไม่ต้องรับอาชญา ยายปริสุทธิกลับบ้านไปร้องไห้ จันทคาธเห็นยายจึงถามว่ายายร้องไห้ทำไม ยายปะขาวจึงเล่าเรื่องให้ฟัง พระโพธิสัตว์จึงห้ามว่าอย่าทุกข์เลยยาย เป็นภาระของหลานเองว่าแล้วออกจากบ้าน ทำคอกช้างคอกม้าคอกวัวไว้ เสร็จแล้วใส่รองเท้าไปสู่ตระกูลฉัททันต์ นำช้างฉัททันต์มาเข้าคอกไว้ 100 แล้วไปแม่น้ำสินธุ จับม้ามาเข้าคอก 100 แล้วไปที่โคธาวรีจับโคอุสุภราชมาเข้าคอกไว้ 100  แล้วไปเวปุลลบรรพต นำแก้วมาไว้ในเรือนหนึ่งพัน แล้วไปที่ต้นหว้าทำทองชมพูนุทมาพันลิ่ม เสร็จแล้วไปแจ้งเรื่องแก่ยายปะขาว ยายปะขาวรู้ก็ดีใจ ไปเฝ้าพระราชา กราบทูลให้อำมาตย์ไปรับสัตว์และของนั้นๆ พระราชาก็ส่งอำมาตย์ไปรับ อำมาตย์เหล่านั้นก็ไปเปิดประตูคอกช้างม้าโคๆก็เหาะไปป่าหิมพานต์หมดสิ้น จึงกลับไปทูลพระราชาๆจึงทรงพระดำริว่า บุรุษผู้นี้มีบุญมากจริงไม่ควรลงอาชญา พระเจ้าสุทัสสนจักรจึงให้อำมาตย์ไปแสวงหานางแก้วในเมืองอื่น ๆ พวกอำมาตย์เที่ยวหาไปจนพบพระนางอุตตมธานี พระเจ้าสุทัสสนจักรจึงจัดเครื่องราชบรรณาการต่าง ๆ และจัด ช้าง ม้า โค รถอย่างละ 100 และทองพันลิ่ม แก้วหาค่ามิได้อีก 100 บรรทุกลงในเรือ 100 ลำ จบในกัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์ 

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000