วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมด้านล่างฝั่งขวาภาพเขียนส่วนนี้เป็นส่วนต่อจากกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ มายังกัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์ เขียนภาพนางเทวธิสังกา ที่เข้ามาอาศัยอยู่กับนางปริสุทธิ ขณะกำลังไปตักน้ำที่ท่าน้ำกับนางปริสุทธิ เหตุการณ์เป็นเวลาเดียวกับที่พระเจ้าสุทัสสนจักรเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ผ่านบ้านบุปผาคามไป แลพระเนตรเห็นนางเทวธิสังกา กำลังหาบน้ำ จึงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ หมายจัดเอามาเป็นชายา จึงเป็นเหตุทำให้พระนางเทวธิสังกาต้องหนีไปบวชชี เพื่อหนีพระเจ้าสุทัสสนจักร ในส่วนนี้เป็นเนื้อความบางส่วนจากกัณฑ์ที่ 6 พรหมจาริกภัณฑ์ แต่ผู้เขียนภาพได้นำมาไว้เป็นการเชื่อมเรื่องราวระหว่างกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ และกัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000