วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมในเขียนเนื้อเรื่องส่วนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 6 พรหมจาริกภัณฑ์ ความว่า ครั้นพระเจ้าสุทัสสนจักรปราบศัตรูสิ้นเเล้ว ได้หวนพระทับคำนึงถึงบุตรีของยายปริสุทธีคือพระนางเทวธิสังกา ตรัสสั่งอำมาตย์นายหนึ่งให้ไปนำนางมา อำมาตย์นั้นไปหายายปริสุทธิบอกว่า ​พระราชาของเราตรัสให้หาธิดาของยายไปเฝ้า ยายปริสุทธีถามว่า จักโปรดให้หาไปธุระอะไร โปรดให้หาไปเพื่อทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสี ยายปริสุทธีจึงแจ้งว่า บัดนี้ธิดาของเราบวชเป็นชีอยู่ในวัดปริพพาชิกาแล้ว อำมาตย์กล่าวว่า จงบวชตามอัธยาศัยเถิด แล้วกลับไปกราบทูลพระเจ้าสุทัสสนจักร ๆ กับอำมาตย์มีความเห็นร่วมกันว่า จงให้นางบวชรักษาศีลตามอัธยาศัยเถิด นางสึกเมื่อใดจักนำมาตั้งให้เป็นอัครมเหสีเมื่อนั้น ในภาพจิตรกรรมเป็นภาพพระนางเทวธิสังกาที่บวชเป็นชี กำลังเดินไปยังวัดปริพพาชิกา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000