นิทรรศการ ณ ขณะนี้

นิทรรศการภาพถ่ายในเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ นิทรรศการภาพถ่าย "ดอกไม้งามเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “Beautiful Flowers in Chiang Mai Ep.1

เชียงใหม่ ไม้ดอก