วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเล่าเหตุการณ์ตอนที่เจ้าจันทคาธมาพบพระนางเทวธิสังกา ที่เรือนของนางริสุทธี ภาพเขียนในตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญในการเชื่อมโยงเรื่องราวของกัณฑ์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ (ภาพเขียนซ้ายมือ) เป็นเหตุการณ์ที่พระนางเทวธิสังกาเดินมาตามทางหลังจากขึ้นฝั่งได้ครั้นเรือเเตก จึงได้พลัดภาคจากสวามีผู้เป็นที่รัก และได้เข้ามาขออาศัยอยู่กับกับนางปริสุทธี ฝั่งขวาล่างเป็นกัณฑ์ที่ 6 พรหมจาริกภัณฑ์ เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระนางเทวธิสังกากำลังหาบน้ำ และเนื้อเรื่องต่อจากเหตุการณ์นี้ คือ เป็นตอนที่เจ้าสุทัสสนจักร และพระเนตรเห็นนางเทวธิสังกา ผู้มีรูปโฉมงดงามปานเทพธิดา จึงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ ใคร่หมายอยากได้เป็นชายา ความร้อนรุ่มถึงนางเทวธิสังกา ผู้มีจิตรักเดียวในสวามี จึงหนีออกผนวชเป็นแม่ชี เพื่อหนีจากพระราชประสงค์ของเจ้าสุทัสสนจักร ต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดท้ายบริเวณฝั่งขวาบนขอภาพ เขียนเรื่องราวและเหตุการณ์ในกัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์ เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระนางเทวธิสังกาทราบข่าวการมาของเจ้าจันทคาธ จึงลาสิกขาจากการเป็นชีเพื่อมาพบสวามีของตน ที่กำลังรออยู่ที่บ้านของนางปริสุทธี 

ภาพเขียนจิตรกรรมในบริเวณนี้ ช่างเขียนผูกเรื่องราวในหลายเหตุการณ์ต่างๆของเรื่องไว้ในบริเวณเดียวกัน ถือเป็นความชาญฉลาดของช่างเขียน ที่ต้องการให้ผู้ชมเกิดการตีความเรื่องราว ถึงจะเข้าใจ ซึ่งสอดแทรกในคำสอนอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาดังที่ว่า “เมื่อได้รับฟัง รับรู้ สิ่งใด จักต้องพิจารณาแลวิเคราะห์ให้ดีเสียก่อน จึงจักรู้ความ” เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000