วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 5)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณกลางภาพกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ เขียนภาพปราสาทของพระพรหมจักรพรรดิแห่งเมืองอินทปัตถ์ ในส่วนของภาพเขียนปราสาทผู้เขียนเขียนเล่าเรื่อง 3 เหตุการณ์ โดยใช้ปราสาทหลังนี้เป็นตัวเล่าเรื่อง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่ 1 เกิดที่บริเวณฝั่งขวามือของปราสาท เป็นเหตุการณ์ตอนกำเนิดนางเทวธิสังกา มีโหรามมาทำนายชตาชีวิตของนางเทวธิสังกา ภาพเขียนด้านล่างเขียนในตอนที่จันทคาธถวายโอสถวิเศษแก่นางเทวธิสังกา ให้ฟื้นคืนจากความตาย เหตุการณ์ที่ 2 เกิดที่ฝั่งซ้ายมือของปราสาท เขียนภาพตอนที่นางเทวธิสังกาสิ้นชีวิต เพราะโดนเขี้ยวเสือที่ด้ามมีด และเหตุการณ์สุดท้าย เหตุการณ์ที่ 3 เกิดที่บริเวณกลางปราสาท เขียนภาพในตอนนางเทวธิสังกาฟื้นคืนจากความตาย และได้อภิเษกกับจันทคาธ ภาพเขียนปราสาทนี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดในภาคเหนือ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบปีกนกลดสองชั้น ประดับด้วยช่อฟ้าและปั้นลมเป็นรูปตัวนาค และตัวเหงา หน้าแหนบ หรือ หน้าบันแกะสลักสวดลายพันธ์พฤกษา ภายในห้อยโคมแก้วที่น่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดของทั้งฝาผนัง วัดขอบด้านล่างถึงด้านบน ขนาด 823 x360 เซนติเมตร
DIGITAL SIZE:
000