วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.9)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนอุบาสิกาหญิงหมอบอยู่กับแมวสีขาว แต่งกายแบบหญิงในภาคกลางของไทย คือ นำผ้าแถบมาห่มคล้ายสไบ นุ่งโจงกระเบนผ้าลายตาราง น่าจะเป็นผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ไว้ผมสั้นทรงดอกกระทุ่ม ด้านข้างมีหม้อขนาดใหญ่มีน้ำบวย (กระบวยตักน้ำ) ด้านหลังมีที่ตั้งเทียนด้านข้างมีหม้อขนาดใหญ่ ส่วนด้านหลังมีที่ตั้งเทียนวางอยู่

คือนำผ้าแถบมาห่มคล้ายสไบนุ่งโจงกระเบนผ้าลายตารางที่คาดว่าน่าจะเป็นผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ไว้ผมสั้นทรงดอกกระทุ่ม ด้านข้างมีหม้อขนาดใหญ่มีน้ำบวย(กระบวยตักน้ำ) ด้านหลังมีที่ตั้งเทียน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดของทั้งฝาผนัง วัดขอบด้านล่างถึงด้านบน ขนาด 494 x 930 เซนติเมตร
DIGITAL SIZE:
000