วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.6)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณช่องเสาด้านซ้าย (ฝั่งทิศใต้) เขียนภาพออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาพเขียนบริเวณด้านบน เขียนภาพพระสาวก หรือ พระสงฆ์ขนาดใหญ่ 2 รูป เเละบริเวณส่วนล่างเขียนภาพหญิงผู้หนึ่งลักษณะกำลังหมอบอยู่ เบื้องหน้ามีภาพแมวสีขาวอยู่ตัวหนึ่ง

หญิงในภาพแต่งกายแบบหญิงในภาคกลางของไทย คือ นำผ้าแถบมาห่มคล้ายสไบ นุ่งโจงกระเบนลายตารางซึ่งน่าจะเป็นผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ไว้ผมสั้นคล้ายผมทรงดอกกระทุ่ม

บริเวณด้านข้างมีหม้อน้ำขนาดใหญ่ ด้านหลังมีที่ตั้งคบเพลิงขนาดเล็ก มีถาดรองขี้เถ้าด้านล่าง ส่วนคบเพลิงขนาดเล็กทำจากใบตองห่อเชื้อเพลิง เช่น ขี้ยางจากต้นยาง ในภาษาล้านนาเรียกว่า “ก๊างขี้ยาง” ใช้สำหรับส่องสว่างยามค่ำคืน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels