วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.4)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนพระพุทธเจ้าสองพระองค์ ด้านซ้ายมือของพระประธาน ด้านหลังเขียนภาพทิวป่า ทิวเขาและต้นไม้ออกดอกออกผลนานาชนิด เป็นที่บำเพ็ญบารมีของพระฤาษีด้วยความอนุโมทนา ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ เบื้องบนเหนือพระเกษาของพระโพธิสัตว์ มีนกกาเหว่า หรืก นกดุเหว่า ภาษาบาลีก็เรียกนกดุเหว่าว่า “โกกิล” (อ่านว่า โกกิละ) มักนิยมแปลเป็นภาษาไทยว่า “นกดุเหว่า” ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา มักจะเปรียบเทียบเสียงที่ไพเราะของนกดุเหว่ากับนกการเวก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดของทั้งฝาผนัง วัดขอบด้านล่างถึงด้านบน ขนาด 494 x 930 เซนติเมตร
DIGITAL SIZE:
000