วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.10)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านซ้าย (ฝั่งทิศเหนือ) เขียนภาพออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาพเขียนบริเวณด้านบน เขียนภาพพระสาวก หรือ พระสงฆ์ขนาดใหญ่ 2 รูป เเละบริเวณส่วนล่างเขียนภาพชายชาวพื้นเมือง ลักษณะนอนหนุนหมอนสามเหลี่ยม หรือ “หมอนผา” ในภาษาล้านนา เบื้องหน้ามีภาพนกแก้วอยู่ ถัดไปบริเวณหัวนอน เขียนภาพลิงขนาดใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง เเละบริเวณปลายเท้าของชายชาวพื้นเมืองในภาพ มีโต๊ะขนาดเล็ก บนโต๊ะมีชาม หรือ จอกตั้งอยู่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels