วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 4) 2.4.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมเริ่มเล่าเรื่องที่มุมซ้ายบน พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะครองเมืองอินทปัตย์ แคว้นกุรุ วันหนึ่งพระองค์ทรงแสวงหา ความ สงบสุขได้ดำเนินไปในมิคาชินอุทยานพระองค์ได้ไปพบกับชายแปลง 3 คน คือท้าวสักกะ พญาครุฑ พญานาค คนทั้ง 4 จึงไปหาที่วิเวกเพื่อรักษาอุโบสถศีล เมื่อได้พบกันถูกชะตากัน เพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่อดีตชาติ ภาพเขียนบริเวณนี้เลือนลางค่อนข้างมากแต่สามารถเห็นได้ว่าเครื่องทรงของท้าวทั้ง 4 องค์เป็นเครื่องทรงแบบกษัตริย์พม่า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_82
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
100.89 x 44.16 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading