วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 3) 2.3.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมมุมด้านขวาล่างของฝาผนังด้านทิศเหนือของวิหารในห้องที่สาม เป็นเรื่องของภาพพุทธประวัติตอนประสูติ พระนางสิริมายามหาเทวีทรงให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จโดยมีดอกบัวมารองรับ เหล่าเทวดาต่างมาถวายการต้อนรับ พร้อมปรนนิบัติถวายการสรงน้ำ และเชิญขึ้นพระอู่ การแต่งกายของพระนางสิริมายามหาเทวีนั้นเป็นรูปแบบของหญิงชาวไทยวนในล้านนา คือมีการนำผ้าแถบพื้นสีเรียบมาพันอก นุ่งผ้า”ซิ่นตีนจก” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัวและต่อด้วยตีนซิ่นที่ทอจากกรรมวิธีการจก ส่วนนางกำนัลมีทั้งเปลือยอก ใส่เสื้อ หรือนำผ้าแถบมาห่มมีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า”ซิ่นตีนจก”และ”ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัวและต่อด้วยตีนซิ่นที่ทอจากกรรมวิธีการจก เป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ส่วนเทวดาจะเป็นเทวดาแบบของศิลปกรรมแบบพม่า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_72
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
134.25 x 49.38 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.