วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 4) 3.4.7

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมฝาผนังด้านซ้ายเป็น ภาพนรกโลกันต์ ด้านหน้าเขียนเป็นภาพผู้คนที่ต้องตกนรก คือพวกสัตว์นรกที่เสพย์สุราเป็นอาจิณ ดื่มแล้วด่าว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องคเจ้า ทำร้ายฆ่าฟัน ทุกข์ทรมารอยู่ในกระทะทองแดง โดนน้ำลวกปาก และถูกหอกทิ่มแทงตรงกลางนรกปาณาติบาต คือผู้ขาดเมตตา กระทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ผู้มีคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นต้น ให้เสวยกรรมบนสุดนรกอทินนาทานคือผู้โลภประพฤติอทินนาทาน เช่นลัก ขโมยของพระสงฆ์หรือฉ้อโกงและทำลายทรัพย์สินผู้มีคุณ และนรกกาเม คือบุพพกรรมสัตว์ที่กระทำกาเมสุมิจฉาจารไว้ ย่อมเสวยผลกุศลกรรมนั้นตามโทษ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_45
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
101.17 x 96.33 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading