วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 3) 3.3.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ฝั่งซ้ายมือของจิตรกรรมเหตุการณ์ที่เกิดในปราสาทของพระเจ้าธัมมขันติที่ฑูตพระเจ้ากาวินทะแห่งเมืองเวสาลีมาสู่ขอนางพรหมจารี ซึ่งน่าจะเป็นรอบที่สองนางพรหมจารีไม่พอใจในการใช้อำนาจของพระเจ้ากาวินทะจึงตรัสบริภาษอย่างรุนแรง และฑูตได้นำความกลับไปแจ้งต่อพระเจ้ากาวินทะ ทำให้พระเจ้ากาวินทะทรงกริ้วอย่างมากจึงได้เกณฑ์กำลังพลจากนครต่างๆมารบกับเมืองอนุราธะ พระเจ้าธัมมขันติประทับอยู่ในปราสาทที่มีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า และรวมถึงเครื่องทรงของพระเจ้าธัมมขันติก็เป็นแบบของกษัตริย์แบบพม่าเช่นกัน ส่วนฑูตที่มาเข้าเฝ้ามีการแต่งกายแบบชายชาวพม่าคือสวมเสื้อแขนยาวนุ่งโสร่งเป็นผ้าที่มีลวดลาย และชายบางคนมีการไว้หนวดที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ส่วนหญิงที่อยู่ในปราสาทที่น่าจะเป็นพระมเหษีของพระเจ้าธัมมขันติและนางพรหมจารี รวมถึงหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างปราสาทล้วนแต่งกายแบบหญิงชาวไทยวนคือ เปลือยอกหรือบางคนนำผ้าผืนเดียวมาคลุมไหล่ มีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลังและหญิงสาวบางคนมีการนำดอกไม้มาติดที่มวยผมอีกด้วย นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ส่วนชายที่อยู่ด้านหน้าปราสาทมีการแต่งกายในรูปแบบของชายชาวไทยวนและไทใหญ่ในแถบนี้คือไม่สวมเสื้อใว้ผมสั้น นุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ที่มีสวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทใหญ่ในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_30
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
70.14 x 160 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.