วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 3) 3.3.8

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมแถบบนมุมขวา จิตรกรรมด้านบนถูกแบ่งออกโดยใช้เส้นสีดำ จิตรกรรมด้านบนนี้ค่อนข้างลบเลือนแต่น่าจะเป็นตอนที่พระเจ้ากาวินทะพ่ายแพ้ต่อจันทคาธและต้องใช้น้ำล้างเท้าจันทคาธทุกๆวัน แต่เจ้ากาวินทะทำได้ 2-3 วันก็ขาดใจตาย ในภาพเขียนสามารถเห็นพระเจ้ากาวินทะขณะนำขันน้ำรดลงเพื่อล้างเท้าจันทคาธ การแต่งกายของพระเจ้ากาวินทะและจันทคาธทรงเครื่องทรงของกษัตริย์แบบพม่านุ่งผ้าโสร่งลุนตยา-อเชะ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_37
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
131.56 x 38.18 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading