ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 5 กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_29 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่่ 5 เป็นภาพวาดส่วนหนึ่งของกัณฑ์ที่ 2 (กัณฑ์หิมพานต์) กล่าวคือหลังจากที่พระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกยกช้างปัจจัยนาเคนทร์ให้แก่พรามณทั้งแปด จากเมืองกลิงครัฐ โดยพราหมณ์ทั้งแปด ได้ขึ้นขี่บนหลังช้างปัจจัยนาเคนทร์กลับเมืองกลิงครัฐ ด้านล่างเป็นภาพกวางกำลังสังวาลย์กัน เป็นการล้อเลียนและยั่วยุแก่พราหมณ์ทั้งแปด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ช้างปัจจัยนาค หรือ ปัจจัยเคนทร์ พญาคชสารเป็นช้างเผือก เป็นช้างคู่บุญคู่บารมีของพระเวสสันดร ช้างเผือก (อังกฤษ: White Elephant) คือช้างที่มีลักษณะต่างจากช้างทั่วไป ด้วยมีนัยน์ตาและเล็บสีขาว รวมถึงสีผิวที่อ่อนกว่าช้างทั่วไป หรืออาจจะเป็นสีชมพูหรือสีขาวก็ได้ เเต่มิใช่เป็นสัตว์เผือก นับเป็นสัตว์ที่มีลักษณะที่หาได้ยาก เชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ และเป็นเครื่องมงคลชนิดหนึ่งในสัปตรัตนะแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ได้แก่ จักรแก้ว, ช้างแก้ว (ช้างเผือก ชื่อ อุโบสถ), ม้าแก้ว, มณีแก้ว, นางแก้ว, คฤหบดีแก้ว และปรินายกแก้ว
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_29
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2106 x 4124 Pixels