ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 4 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ 

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดแผ่นที่ 4 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงบริจาคทานมอบช้างปัจจัยนาคแกพราหมณ์ทั้งแปดเเห่งเมืองกลิงครัฐ ครั้งหนึ่งเมื่อเมืองกลิงครัฐ เกิดภัยธรรมชาติบ้านเมืองแห้งแล้ง เจ้าเมืองจึงให้พราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกปัจจัยนาเคนท์กับพระเวสสันดรไปสู่เมือง เพื่อช่วยดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพจะเห็นนางกำนัลสวมใส่ผ้าซิ่นต๋าที่มีรูปแบบสีและสวดลายเฉพาะของลำปาง
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
ผ้าดิบ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2833 x 4705 Pixels