ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 24 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_48 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดแผ่นที่ 24 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช กล่าวถึงพระเจ้าสัญชัยทรงไถ่ตัวพระกัณหาเเละชาลีจากพราหมณ์เฒ่าชูชก เมื่อได้รับของพระราชทานทั้งแก้วทั้งแหวน เงินทอง ช้างม้าและเหล่านางกำนัล ด้วยตนไม่เคยมีวาสนา จึงบริโภคมากเกินไป เป็นเหตุให้ไฟธาตุพิการอาหารไม่ย่อยจนถึงแก่ความตาย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพวาดพระบฏภาพนี่จะเห็นถึงการวาดนางกำนัลสวมใส่ซิ่นต๋าที่มีสีและลวดลายเฉพาะของลำปาง นอกจากนี้ยังเห็นถึงกระบวนการในการปรุงอาหารพร้อมเครื่องครัว
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_48
SUBJECT AGE:
ประมาณการณ์ช่วงอายุ 80 – 90 ปี
MATERIAL:
กระดาษสา
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2318 x 4623 Pixels