วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 4) 3.4.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝั่งบนซ้ายภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติในปริจเฉจที่ 25 อัครสาวกนิพพาน ภาพที่ปรากฎคือ พระพุทธประทับนั่งจำพรรษาบนปราสาทแบบศิลปะพม่า ที่เขตวนาราม  เมืองสาวัตถี พระสารีบุตรเข้ามากราบลา เพื่อไปเยี่ยมพระมารดาที่บ้านนาจันทคาม ครั้งนั้นจะกลับไปนิพพานด้วย ต่อมาพระโมคคัลลา เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลลากลับไปนิพพานที่ถ้ำกาฬศิลา และมีการเขียนภาพเทวดาที่แต่งกายแบบศิลปะพม่าประกอบอยู่ซ้ายมือด้วย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.4.1
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
218.35 x 80.72 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading