วัดท่าข้าม ทิศเหนือ 2.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมเขียนเรื่องพุทธประวัติ ในปริจเฉทที่ 9 ตอนมารวิชัยปริวัตต์ (ผจญมาร) ภาพเขียนเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารวิชัยปริวัตต์ (ผจญมาร) จากด้านซ้ายไปขวา ภาพเขียนพระพุทธเจ้าทรงประทับบนรัตนบัลลังก์ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ (ประทับในปางมารวิชัย) มีพญาวัสวดีมารได้ยกทัพเสนามารอมนุษย์ และสัตว์ร้าย มีเพศพรรณหลากหลายมาสำแดงอิทธิฤทธิ์นานัปการ ก่อให้เกิดอากาศวิปริตเป็นพายุใหญ่ แต่พระสิทธัตถะ ซึ่งประทับบนรัตนบัลลังค์ก็ไม่ทรงหวั่นไหว ทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาพาดไว้ที่พระชงฆ์ อันเป็นนิมิตรหมายแสดงแด่สักขีพยาน ภาพด้านล่างบันลังก์ พระแม่ธรณีซึ่งปรากฏกายจากพื้นดิน และพระแม่ธรณีบีปพระโมฬี ให้น้ำท่วมหมู่มารลอยหายไปสิ้น ภาพจิตรกรรมในฝานี้เขียนเล่าเรื่องราวจากฝั่งขวาบนไปฝั่งซ้าย แล้ววนไปซ้ายล่าง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.4
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
214×267 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading