วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่1) 2.1.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ตรงกลางภาพเหนือหน้าต่างเป็นภาพเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 เขาพระสุเมรุขนาบข้างด้วยพระอาทิตย์และพระจันทร์มีพระสุเมรุอยู่ตรงกลางจักรวาล รายล้อมด้วยเหล่าครุฑ ยักษ์มาร คนธรรพ์ ฤๅษี และเทวดา เขาสัตตบริภัณฑ์สูงลดหลั่นทอดตัวลงมาเป็นชั้นๆ ยอดเขามีปราสาทเหล่าเทวดา ภูเขาล้อมรอบ 7 ยอด เรียกว่า สัตตบริภัณฑคีรี คือ ยอดเขาที่มีเทวดาดังนี้ ยุคนธร กรวิก อิสินธร สุทัศ เนมินธรวินตก และอัสกัณ มีเทวดาจตุมหาราชิก และบริวารสถิตอยู่ล่างสุดในนทีมหาสมุทร มีปลาอานนท์รองรับเขาพระสุเมรุ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.1.3
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
359.87×129.10 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading