วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 3) 2.3.6

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมในช่องบนสุด เขียนเล่าถึง ฆฏิกามหาพรหมหรือพระมารดาแม่กาเผือกนำเครื่องอัฐบริขารอันเกิดออกมาในดอกบัวทั้งห้า ไว้เป็นทานแก่ลูกกำพร้าทั้งห้าเมื่อได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในมหาภัทรกัปป์นี้) โดยเขียนเป็นรูป ตุง 5 หลังในดอกบัวอยู่ตรงกลางภาพ พร้อมกำเนิดพระโพธิสัตว์ทั้ง 5 พี่น้องไว้ด้านซ้าย มีเครื่องทรงเทวดา ซึ่งโพธิสัตว์ทั้ง 5 พระองค์ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า วนขึ้นไปด้านบนไปทางด้านซ้าย เป็นภาพพระมารดาแม่กาเผือกกับ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า ทั้ง 4 พระองค์ และปราสาทที่ประทับพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ด้านขวาสุด ซึ่งศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า พระองค์ที่ 5 จะไปเกิดในภัทรกัปป์หน้าต่อจากพระพุทธเจ้าที่ได้กำเนิดมาแล้วในโลกนี้ 4 พระองค์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.3.6
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
218.65×95.87 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels