วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 3) 2.3.5

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เขียนภาพพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประกอบด้วยพระกกุสันธพุทธเจ้า,พระโกนาคมนพุทธเจ้า,พระกัสสปพุทธเจ้า,พระโคตมพุทธเจ้า เเละพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า อนึ่งช่างเขียนยังเขียนภาพพระโพธิสัตว์ทั้ง 5 พระองค์ ทรงสวมเครื่องทรงเทวดา แบบพม่า ส่วนพระมารดาแม่กาเผือก หรือ ฆฏิกามหาพรหม ทรงสวมเครื่องทรงมหาเทวีแบบพม่ากล่าวคือ เสื้อมีครีบติดเหนือไหล่ ทำผมมวยสูงแบบหญิงชาวพม่าไว้ด้านหลัง นุ่งผ้าซิ่น หรือที่เรียกว่า “ซิ่นต๋า” ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลาย เป็นเส้นในแนวขวางลำตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นที่นิยมในหมู่หญิงไทยวนในอดีต ของดินเเดนล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.3.5
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
78.98×43.97 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels