วัดท่าข้าม ทิศตะวันตก (พระประธาน)

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ผนังด้านทิศตะวันตกของวิหารวัดท่าข้ามเป็นที่ตั้งของพระประธาน พระพุทธรูปประธานประดิษฐานบนวิหารวัดท่าข้าม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสกุลช่างพื้นบ้านล้านนา พุทธศตวรรษที่ 25 ปั้นด้วยปูนลงรักปิดทอง ด้านหน้าฐานชุกชีเป็นตั้งสัตตภัณฑ์ไม้แกะสลักเป็นรูปพญานาครองรับเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ไว้ ด้านหลังพระประธานเป็นงานลงรักปิดทองลวดลายพันธ์พฤกษา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_01
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
1492 x 230 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading