วัดกองแขก ทิศตะวันตก (พระประธาน) 1.0

SKU: 02_26_20150218_MR01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง พระประธานตั้งอยู่ภายในวิหารวัดกองแขก จิตรกรรมหลังพระประธานเขียนด้วยสีบนผนังและแผ่นไม้คอสองวิหาร ผนังอาคารเขียนเส้นกรอบลายองค์พระพุทธรูปด้วยสีแดงบนพื้นดำ พร้อมตกแต่งลวดลายดอกไม้ไว้มุมซ้ายและขวา ส่วนแผงไม้คอสองเหนือเศียรองค์พระประธานภาพเขียนลวดลายดอกไม้สีขาว และแต้มสีแดงเกศรดอกไม้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกองแขก(ทิศตะวันตก)
IMAGE CODE:
02_26_20150218_MR01
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
100 x 200 cm
DIGITAL SIZE:
1594 x 679 pixel