ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH01_08 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเจ้ามหาพรหมสุรธาดา (นั่งกลาง) และครอบครัว ถ่ายที่ปัจจุบันคือบริเวณคุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) การแต่งกายจะเป็นการได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพในสมัย ร.5 คือชายจะนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อคอตั้งที่เรียกว่าเสื้อราชปะแตน ส่วนหญิงจะใส่เสื้อคอตัังห่มสไบ สวนผ้าถุงที่มีทั้งซิ่นต๋าที่นิยมใส่ทั่วไปทั้งล้านนาและซิ่นป้องที่เป็นซิ่นอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นต๋าเป็นซิ่นของหญิงไทยวนที่ใส่ทั่วไปทั้งล้านนา และซิ่นป้องเป็นซิ่นที่พบได้เฉพาะในเมืองน่าน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของผ้าซิ่นอย่างหนึ่งที่พบได้ในเมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH01_08
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2450-2460
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
2342*1686 Pixels