ภาพพระบฏวัดนาเตา 17

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านบนของภาพครึ่งล่าง ของภาพพระบฏผืนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เหล่าเทวดามาปัดเป่าเหล่ามารที่มาผจญ ที่ต้องการจะขัดขวางมิให้พระสัมมาพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ซึ่งตามปรกติแล้ว ส่วนมากจะเป็นภาพของพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อให้น้ำท่วมเหล่ามารที่มาผจญ แต่ในภาพพระบฏวัดนาเตานี้ เป็นภาพของเหล่าเทวดามาปัดเป่าเหล่ามาร ที่อยู่มุมบนด้านซ้ายและขวาของภาพพระบฏผืนนี้ ในภาพจะเห็นเทวดาองค์กลางอยู่ในท่วงท่ายกมือปัดเป่าเหล่ามาร มีเทวดาด้านหลังอีก 2 องค์ ในท่าพนมพระหัตถ์เหาะลอยตามมา ที่อยู่มุมบนด้านซ้ายและขวามีภาพเหล่ามารพร้อมในมือถืออาวุธในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/02/2566
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพเทวดา วัดเขียน  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2358
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 235 x 108 cm
DIGITAL SIZE:
24000 x 18652 Pixels

Loading