ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาหมื่น)

SKU: 02_29_20140320_PH06_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหมู่ของคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เนื่องในงานถวายบังคมวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ต.ค. พ.ศ. 2516
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การถวายบังตมเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันทุกๆปี
COVERAGE:
บ้านหมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH06_01
SUBJECT AGE:
23 ตุลาคม พ.ศ. 2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางสมพร เข็มทอง
COVERAGE:
บ้านหมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
4144*2564 Pixels