ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าหลวงลำดับที่ 40 ของเมืองเชียงตุง ชาวเชียงตุงนิยมเรียกท่านว่า “เจ้าฟ้าเฒ่า” เป็นโอรสองค์ที่ 5 ของเจ้าฟ้าโชติกองไท ได้ครองราชย์เป็นเจ้าฟ้าหลวงเชียงตุง ลำดับที่ 40 ค.ศ.2412-2478 ประทับบนตั่ง ที่เป็นศิลปะรูปแบบของพม่า ประดิษฐานอยู่โถงกลางหอคำหลวงเมืองเชียงตุง บนตั่งมีหมอนผา(หมอนสามเหลี่ยม) ที่ด้านหน้ามีการปักด้วยลวดลายที่เป็นเฉพาะของเชียงตุง ด้านหน้าตั่งทอดเครื่องใช้ที่ประกอบด้วย อูปหมาก(กล่องหมาก) คณโฑน้ำ หีบบุหรี่ และกระโถน 

ฉลององค์เป็นแบบดั้งเดิมของชายชาวไทเขิน คือสวมเสื้อคอกลมด้านใน ส่วนมากทำจากผ้าพื้นสีขาว ทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย สวมเสื้อทับด้านนอกอีกตัว เป็นเสื้อคอกลมแขนยาว กระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน แต่ไม่นิยมกลัดกระดุม  มีชื่อเรียกว่า “เสื้อแตกบุ๋ม” หรือในภาษาพม่าเรียกว่า “เสื้อไต้โป่ง” เป็นผ้าพื้นสีเรียบทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย นุ่งกางเกงตัวหลวมเรียกว่า “เตี่ยวเป่าโย่ง” โพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การโพกศีรษะของชาวไทเขินและไทลื้อ นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของการแต่งกายของชาวไทเขินและไทลื้อที่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนแถบนี้
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_03_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2470-2478 ( ค.ศ.1927-1935)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
14 x 8.5 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading